Købsbetingelser

Gældende fra 30. april 2023

 

1) Generelle handelsbetingelser

  • Accept

Ved køb af ydelser og medlemskaber via kiropraktikdanmark.dk eller i klinikkerne, accepteres samtidig disse betingelser.

 

  • Priser

Alle priser på ydelser og medlemskaber er uden moms og angive i DKK.

  • Betalingsmetoder

For ydelser kan betales med kontanter (ved fysisk fremmøde), Mobilepay samt kreditkort. Medlemskab af KD+ kan betales med Mobilepay og kreditkort.

Der kan anvendes følgende kreditkort:

  • Visa Dankort
  • Visa electron
  • MasterCard
  • Maestro Card

 

  • Sygeforsikring ”Danmark”

Medlemmer af Sygeforsikring ”Danmark” modtager tilskud til kiropraktiske behandlingsforløb og træninger.

  • Arbejdsgiverbetaling

Udgiften til kiropraktisk behandling kan fratrækkes for selvstændige og ansatte i en betalende virksomhed. Aftale om arbejdsgiverbetalt behandling kan indgås særligt ved kontakt til info@kiropraktikdanmark.dk

  • Udeblivelse og sent afbud

Ved udeblivelse eller sent afbud opkræves et gebyr på 243,00 DKK.

Afbud skal senest ske på dagen inden kl. 9.00.

2) Sikkerhed

2.1) Adgang til journal

Det er muligt af modtage en printet kopi af sin journal. Dog kan der være behandlingstid på op til 5 hverdage.

2.2) Samtykker

Et afgivet samtykke for udveksling af oplysninger med andre sundhedsaktører er gældende i 12 måneder.

2.3) Datasikkerhed

Alle klinikkens behandlere og tilknyttede sekretærer har adgang til journaler. Alle klinikkens ansatte og leverandører er underlagt tavshedspligt.

2.4) Utilsigtede hændelser

Læs mere om utilsigtede hændelser her: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

 

 

 

3) Medlemsbetingelser KD+

Medlemsbetingelser 

Kiropraktik Danmark stiller en medlemsbaseret rabat- og fordelsaftale til rådighed, som giver vores medlemmer adgang til forskellige rabat- og fordelsaftaler.

3.1) Generelt 

Disse vilkår og betingelser for brug (herefter ”Betingelser for Brug”) gælder for aftaler mellem Kiropraktik Danmark og en fysisk person (herefter ”Brugeren”) vedrørende medlemsbaseret rabataftale. Brugeren skal være minimum 18 år og bosat i Danmark, for at kunne blive medlem af KD+.

Kiropraktik Danmark kan nægte at indgå, eller vælge straks at ophæve et medlemskab med Brugeren, hvis Brugeren tidligere har misligholdt Kiropraktik Danmarks betingelser.

Disse betingelser udgør vilkårene for det medlemskab der er gældende mellem Brugeren og Kiropraktik Danmark (herefter ”Aftalen”). For at få adgang til medlemskabet skal Brugeren læse og acceptere Aftalen.

Når medlemskabet er oprettet, vil Kiropraktik Danmark fremsende en bekræftelse herpå til den e-mailadresse, som Brugeren har oplyst i forbindelse med Brugerens registrering.

3.2) Ydelsernes omfang 

For en månedlig betaling kan Brugeren tegne et medlemskab og få adgang til rabat- og fordelsordningen.

KD+: ca. 25% rabat. Der er oprettet en særskilt prisliste til KD+ medlemmer.

Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud, rabatter og gavekort.

Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til andre. Dog kan alle medlemmer af husstanden få adgang til rabatter og fordele på ét medlemskab. Kiropraktik Danmark kan på forlangende kræve dokumentation herfor.

KD+medlemskab tilbydes under forudsætning af, at der er en eller flere kiropraktiske diagnoser at undersøge/behandle. Der udarbejdes en behandlingsplan for hvert problem.

3.3) Adgang til medlemskabet

Brugeren skal for at få adgang til medlemskabet ved at købe et medlemskab på kiropraktikdanmark.dk

Brugeren skal være medlem for at kunne opnå rabatpriser

Kiropraktorernes ferie/kursus kompenseres ikke i medlemsskabet.

 

3.4) Registrering

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angive oplysninger er korrekte på oprettelsestidspunktet og løbende holdes korrekt opdateret. Ved oprettelse må Brugeren kun opgive oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved oprettelse skal Brugeren angive navn, mailadresse samt kreditkortoplysninger (herefter ”Brugeroplysninger”). Brugerens oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre.

Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerkontoen eller Brugeroplysninger, skal Brugeren omgående underrette kiropraktik Danmark.

3.5) Pris og Betaling 

Pris for medlemskabet skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på Kiropraktik Danmarks hjemmeside ved oprettelse af medlemskabet.

Den løbende betaling for medlemskabet sker forud hver måned.

Første opkrævning sker på indmeldelsesdatoen. Herefter månedligt på samme dag i måneden som indmeldelsesdatoen.

Brugeren forpligter sig til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

3.6) Tilpasning og ændringer 

Kiropraktik Danmark forbeholder sig retten til at ændre betingelser for medlemskabet. Ændringen skal meddeles til Brugeren pr. e-mail senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige medlemskabet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger medlemskabet, før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden særlig opsigelsesret for Brugeren.

3.7) Fortrydelsesret

Brugeren har 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra tidspunktet for Brugerens modtagelse af ordrebekræftelsen jf. pkt. 1.3 ovenfor. Medlemskabet skal fortrydes inden udløb af fristen på 14 dage, og udløber fristen i en weekend eller på en helligdag forlænges den til næstkommende danske hverdag. Ønsker Brugeren at fortryde medlemskabet gøres det enten ved at ringe på telefonnummer 8880 7212 eller ved at sende en e-mail til info@kiropraktikdanmark.dk om at Brugeren fortryder sit tegnede medlemskab med angivelse af e-mailadresse og telefonnummer anvendt for medlemskabet. Uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter at Kiropraktik Danmark har modtaget Brugerens ønske om fortrydelse af medlemskabet tilbageføres det betalte beløb til samme kreditkort som Brugeren anvendte ved betaling af det første medlemsbeløb.

Brugeren accepterer at medlemskabet kun kan fortrydes, hvis dette ikke er taget i brug. Fra det tidspunkt det første gang anvendes i forbindelse med et køb og der opnås rabat så accepterer Brugeren, at servicen er leveret og fortrydelsesretten bortfalder, selvom fortrydelsesfristen på de 14 dage jf. ovenfor endnu ikke er udløbet.

3.8) Opsigelse 

8.1 Medlemskabet er bindende fra købsdatoen i en periode på 3 måneder.

8.2 Brugeren kan herefter opsige sit medlemskab. Opsigelsesperioden er resten af igangværende periode + 1 måned efter endt bindingsperiode.

Brugeren vil fortsat have adgang til medlemskabet frem til udgangen af denne faktureringsperiode, hvorefter det ophører. Betalinger vil ikke blive refunderet, og Kiropraktik Danmark yder ikke refusion eller kredit for delvist brugte medlemskabsperioder. Ved opsigelsen af medlemskabet skal dette foretages enten ved at ringe på telefonnummer 8880 7212 eller ved at sende en e-mail til info@kiropraktikdanmark.dk. Efter opsigelse bortfalder alle rabatter og fordele.

3.9) Behandling af personoplysninger

Kiropraktik Danmark vil behandle følgende personoplysninger om dig vedr. medlemskabet, når du tilmelder dig KD+:

Navn

E-mailadresse

Kreditkortoplysninger

Oplysninger om din betaling og brug af tjenesten, herunder transaktionsdata.

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er vores aftale med dig om dit KD+medlemskab (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). Som udgangspunkt behandler vi dine personoplysninger, så længe medlemskabet er i kraft, men vi kan opbevare oplysningerne i en længere periode, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivningen, f.eks. bogføringsloven, der pålægger os at opbevare regnskabsmateriale i løbende år + 5 år (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c), hvis behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller af hensyn til vores legitime interesse i at administrere dine rettigheder som tidligere kunde, f.eks. ovennævnte afsnit 1.5 (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Oplysningerne kan også blive anonymiseret og brugt til statistik og analyse.