Kiropraktor Abonnementsløsning

Få en skræddersyet behandling, der efterkommer dine ønsker og behov 

 

Hvad dækker en abonnementsløsning over?
Et abonnement ligger til grund for en eller flere problemer, som kan behandles med kiropraktiske behandlinger. Med et abonnement udarbejdes der en behandlingsplan for hvert problem, hvorefter der arbejdes mod at løse disse problemer med faste behandlingstider. Hos KiropraktikDanmark går vi meget op i, at det er den samme behandler, som du møder. 

 

Abonnementsløsningen er ideel, hvis du ønsker:

 • Forebyggende/styrkende behandling
 • Er i et længere behandlingsforløb.
 • Vil fjerne årsagen fremfor symptomerne.
 • Rabat på chokbølgebehandling.
 • Fast pris på behandling.6 måneders abonnement

Prisen er 2800 kr., som indbetales aconto forud. Medlemskabet gælder fra modtaget betaling.

 • Man kan kun tilbydes medlemskab efter at have fået lagt en plan ved første status. Dvs. der altid ligger en behandlingsplan til grund for behandlingen. Ønskes medlemskabet fornyet gennemføres en re-undersøgelse.
 • Medlemskabet er bindende og kan ikke sættes i bero eller afbrydes i løbet af de 6 måneder. 

Prisen dækker: 

 • Kiropraktiske behandlinger efter behov hos kiropraktorerne ved KiropraktikDanmark.
 • Der afsættes som standard 5-10 min/beh. Hvis der er behov for mere skal kiropraktoren underrettes. 
 • Medlemsrabatter på chokbølgebehandling.
 • Screening af fire bekendte. 

Prisen dækker ikke: 

 • Udeblivelse (uden afbud) fra en gældende kiropraktoraftale - koster 225 kr. 
 • Hvis man kommer til skade med et nyt problem eller får tilbagefald er håndteringen af dette ikke dækket. Kiropraktorerne vurderer om der skal tages røntgenbilleder og foretages ny undersøgelse. De almindelige behandlinger er dækket, men der skal måske udarbejdes en ny behandlingsplan. 

 

Chokbølgebehandling indgår ikke i abonnementet, men betales ved bestilling, 400 kr. Ved udeblivelse koster det hele honoraret. 

Ydelserne er tilskudsberettigede hos sygeforsikringen. 

 

 


12 måneders abonnement

Prisen er 6000 kr., som betales med 500 kr. nu og ellers via paypal i alt 11 gange. Medlemskabet gælder fra modtaget betaling, som betales via paypal

 • Medlemskabet dækker ene og alene den kiropraktiske behandling/undersøgelse - idet message, chokbølgebehandling eller lign. er tilkøbsmuligheder.
 • Dette medlemskab tilbydes under forudsætning af, at der er en eller flere kiropraktiske diagnoser at undersøge/behandle. Der udarbejdes en behandlingsplan for hvert problem og derefter aftales faste behandlingstider, som har til formål at løse de kiropraktiske problemer. 
 • Det er en forudsætning at behandlinghsplanen følges og at man tager sit helbred alvorligt. Hvis de oprindeligt aftalte behandlingstider ikke overholdes 3 gange sættes behandlingsplanen i ro - indtil andet er aftalt. 
 • Du forventes at ville deltage i klinikkens foredrag og medbringe en gæst, så vi kan hjælpes ad med at huske øvelserne. 
 • Ved en ny skade kan kiropraktoren ikke nå at undersøge dig i behandlingstiden, og derfor aftales tid til en undersgelse. Hvis der er behov for en ny røntgenundersøgelse er dette inkluderet i aftalen, men der kan pålægges ekstrabetaling, hvis der er tale om et helt nyt problem. Det vurderes individuelt. 
 • Medlemskabet er bindende og kan ikke sættes i bero eller afbrydes i løbet af de 12 måneder. Hvis man alligevel misligeholder aftalen afregnes alle behandlinger til gældende takster - jvnf. Dansk Kiropraktor Forenings takster + sygeforsikringsandelen. (ex.ydelse 1031 = 296 + 41= 337 kr./beh.).
 • Regning sendes pr. mail. 
 • Kiropraktorernes ferie/kursus kompenseres ikke i medlemskabet.

Prisen dækker:

 • Kiropraktiske behandlinger efter behov hos kiropraktorerne ved KiropraktikDanmark. 
 • Der afsættes som standard 5-10 min/beh. Hvis der er behov for mere skal klinikken underrettes.
 • Medlemsrabatter på chokbølgebehandling. 
 • Gratis screening af fire bekendte.

Prisen dækker ikke: 

 • Udeblivelse (uden afbud) fra en gældrende kiropraktoraftale - koster 225 kr.

 

Chokbølgebehandling indgår ikke i abonnementet, men betales ved bestilling, 400 kr. Ved udeblivelse koster det hele honoraret. 

 

To Top
Kontakt os